John Howkins

The Creative Economy:

How People Make Money from Ideas

Креативна економија: Како луѓето прават пари од идеи претставува сеопфатна анализа на новата економија, која се базира на креативните луѓе, креативните индустрии и креативните градови.

Во својата книга, Џон Хокинс поаѓа од индивидуалната креативност на секој човек и го истражува идентитетот, уметноста, бизнисот, општеството и глобалниот развој.

Своите анализи ги заснова на искуствата во Велика Британија и САД. Велика Британија создава поголем финансиски приход од музика, отколку од својата автомобилска индустрија. Во САД, креативните индустрии достигнуваат извоз од преку 60 милијарди долари годишно, бројка која што го надминува секој друг извозен сектор, вклучувајќи ги автомобилите, земјоделството и авионите.

Главна цел на неговите истражувања е како да се поттикне креативноста и индустријата која е поврзана со креативноста со цел создавање вредности од јавен интерес.

Хокинс, инаку извршен директор на лондонската Tornado Productions, и советник на околу триесет влади од светот за развој на креативните индустрии во нивните земји, во својата книга идентификува 15 сегменти на креативната економија:

1. Адвертајзинг

2. Архитектура

3. Ликовна уметност

4. Занаети

5. Дизајн

6. Мода

7. Снимена (филмувана) забава (вклучувајќи видео и ДВД-а)

8. Музика

9. Изведувачки уметности

10. Издаваштво

11. Истражување и развој

12. Софтвер

13. Играчки (за деца) и игри (без видео/компјутерски игри)

14. Видео/компјутерски игри

15. ТВ и радио

Креативната економија е местото за акција на пост-индустриското и пост-модерното општество. Тоа е местото каде што во иднина најголем дел од вредностите ќе бидат создадени и каде што ќе бидат највисоко платените работни места.

Тоа е, исто така, местото каде што е најголемата забава.

One Response to “Креативна економија: Како луѓето прават пари од идеи”

  1. Twilight Eclipse Says:

    hello exceptional little web-site you have here 🙂 I employ the identical web theme on my own website and yet for whatever odd explanation it seems to stream faster on your blog despite the fact that this blog provides more material. Are you making use of any specific plug ins or widgets that will speed it up? Do you think you could quite possibly write about the titles so that I would be able to use these on my personal website so twilight breaking dawn supporters could watch twilight eclipse online trailers and videos a lot quicker I would be ever so thankful – regards ahead of time 🙂

Leave a Reply