Креативните индустрии се најбрзорастечка гранка на британската економија. Тие имаат подобри резултати од традиционалните сектори како земјоделство и производство на автомобили. Но што се всушност креативни индустрии? Како се дефинираат и зошто е развојот на овој сектор важен за Обединетото Кралство? Важни ли се и за македонската економија?

На овие и на многу други прашања во врска со креативните индустрии беше направен обид да се даде одговор преку проектот Мапирање на креативните индустрии во Република Македонија, под раководство на проф. д-р Антоанела Петковска од Институтот за социологија при УКИМ, спроведен од Британскиот Совет во соработка со Министерството за култура на РМ, во периодот 2007 – 2009 година.

Промоцијата на публикацијата Мапирање на креативните индустрии во Република Македонија се одржа на 18 март 2010 во Музејот на Македонија.

Публикацијата од истражувањето на македонски јазик (561кb, .pdf), како и дополнителни информации во врска со проектот, можете да најдете на следниот линк:

http://www.britishcouncil.org/mk/macedonia-creative-industries.htm

 
април 5th, 2010 креативни индустрии | 2 Comments
 
 

Kреативен град е концепт, создаден во доцните 1980-ти кој прерасна во глобално движење и оттогаш стана нова парадигма за планирање на градовите.

Овој концепт укажува дека условите во градовите треба да бидат создадени за луѓето да размислуваат, да планираат и да дејствуваат со имагинација во искористување на можностите или решавање на градските проблеми.

Ова значи дека градот треба да ја вгради културата на креативност во начинот на кој тој функционира и да ја интегрира работата на сите свои сегменти.

Овој концепт се фокусира на придонесот на уметноста и на креативните индустрии во воведувањето иновации во градовите и помагање тие да станат препознатливи.

Креативните индустрии се дефинирани како “индустрии кои се инспирирани од културното и уметничкото творештво и имаат потенцијал да создадат економска вредност преку производство и експлоатација на интелектуалната сопственост”.

Во креативни индустрии спаѓаат следниве гранки: сценски уметности, архитектура, рекламирање, дизајн, мода, театар, филм, медиуми, музика, издаваштво, презентација на културното наследство, ликовна уметност, мултимедија и софтвер, културен туризам и уметнички занаети.

Уметноста, културата и креативните индустрии претставуваат сектори со најбрз раст во меѓународната економија.

За македонски услови, концептот на креативни градови е во голема мера непознаница и би требало да се поттикне имплементација на овој концепт во културните политики на локално ниво.

Ова е особено значајно бидејќи развојот на креативните индустрии би можелo да претставува основа на економскиот развој на Република Македонија.

 
март 25th, 2010 креативни градови | No Comments